Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang chủ Trang điểm Ảnh viện Đào tạo
Kendy Thai
 

 

 •  

  /slide_show/album1/01.jpg

   

  Orange Fish
 •  

  /slide_show/album1/02.jpg

   

  Sea Turtle
 •  

  /slide_show/album1/03.jpg

   

  Red Coral
 •  

  /slide_show/album1/04.jpg

   

  Coral Reef
 •  

  /slide_show/album1/05.jpg

   

  Blue Fish
 •  

  /slide_show/album1/06.jpg

   

  Yellow Fish
 •  

  /slide_show/album1/07.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/08.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/09.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/10.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/11.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/12.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/13.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/14.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/15.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/16.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/17.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/18.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/19.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/20.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/21.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/22.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/23.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/24.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/25.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/26.jpg

   

  Squid
 •  

  /slide_show/album1/27.jpg

   

  Squid
 
 
 

 

 

 
 
 
Profile Sự kiện Truyền thông Sitemap Liên hệ
© Copyright 2009 - Kenny Thai Wedding Studio.
 65 Mai Hắc Đế, Hà Nội. Tel: 04-66556640.
Tel: 04-38229968.
Email: .kennythaimakeup@gmail.com